Speakers list agenda

Mental Health & AI

10:20 - 10:50, 24th of May (Wednesday) 2023/ DEVTRENDS STAGE

Kondycja psychiczna osób (nie tylko) z branży IT jest pogorszona - mamy na to potwierdzenie w badaniach, odczuwamy na co dzień i przewidywaliśmy to w 2019! Dobrze, że o tym mówimy, ale czy coś robimy? Na ile cudownym remedium są rozwiązania typu AI (chatGTP4)? Co rzeczywiście pomaga w budowaniu odporności psychicznej, wzmacnia zdolność do adaptowania do zmian, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu? Jakie narzędzia już są lub za chwilę będą dostępne i jak z nich korzystać?

LEVEL:
Basic Advanced Expert
TRACK:
People & Culture
TOPICS:
FutureTrends ITmanagement Business