Speakers list agenda

Scrum w codziennej praktyce zespołu developerskiego [PL]

13:30 - 17:00, 12th of June (Friday) 2015/ WORKSHOP STAGE #3

Życiowe warsztaty z dobrych praktyk, pozwalające dogłębnie zrozumieć ideę zwinności oraz nauczyć się faktycznej pracy zwinnej.
Bogaty zestaw ćwiczeń z technik zwinnych, popartych doświadczeniem prowadzącego i ubranych w Sprinty. Pomagają członkom zespołów developerskich nie tylko zrozumieć zwinność wokół siebie, ale też zacząć aktywnie i świadomie w tej zwinności uczestniczyć. Warsztat wymaga przynajmniej teoretycznej znajomości podstaw i założeń metodyki Scrum. Dodatkowym atutem jest możliwość poznania funkcjonalności popularnego narzędzia Jira Agile.
W skład warsztatów wchodzą takie zagadnienia jak:
- kiedy warto stosować Scruma, a kiedy nie
- dlaczego Definicja zrobionego jest tak istotna
- jak zwinnie szacować i planować pracę
- co daje samoorganizacja zespołu
- co stwarza największe problemy przy wdrażaniu Scruma w organizacji
- jak radzić sobie z problemami przy wdrażaniu Scruma
- i wiele innych praktycznych przemyśleń zarówno prowadzącego, jak i społeczności Agile
W trakcie oczywiście sporo miejsca na Wasze spostrzeżenia, przemyślenia i żywą dyskusję.

Wòjcech Makùrôt

infoShare Academy