Infoshare sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Poszerzenie zakresu oferowanych usług w zakresie wyposażenia stoisk partnerów"

Cele projektu

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie usług, które Wnioskodawca będzie mógł oferować klientom (partnerom) na organizowanych konferencjach i meetupach (wydarzeniach). Obecnie Wnioskodawca sprzedaje partnerom udział w konferencji, który obejmuje możliwość wystawienia przez nich swojego stoiska, które partnerzy muszą samodzielnie pozyskać, dostarczyć i zbudować na terenie wydarzenia. Zakup standów i lad podświetlanych oraz telewizorów pozwoli na oferowanie partnerom nie tylko miejsca na stoisko, ale również jego aranżacji.

Oferowanie takiej usługi aranżacji stoiska poszerzy grono klientów zainteresowanych uczestnictwem w konferencji przez ułatwienie obecności – często firmy, szczególnie MSP nie posiadają rozbudowanych działów marketingu lub innych jednostek organizacyjnych wyspecjalizowanych w obsłudze stoisk eventowych ani odpowiedniego wyposażenia do realizacji takich stoisk.

Uczestnictwo partnera w wydarzeniu będzie wiązało się z mniejszym zaangażowaniem jego pracowników w techniczną obsługę wydarzenia i skupienie się na realizacji celów uczestnictwa (pozyskanie klientów, partnerów biznesowych, pracowników, promocja marki i produktów).

Oferowanie dodatkowo aranżacji stoisk zwiększy udział w eventach partnerów z zagranicy, dla których aranżacja stoiska jest poważnym wyzwaniem.

Planowane do zakupu elementy pozwalają na zaproponowanie aranżacji stoisk w wielu konfiguracjach, które będą dostosowywane do każdego eventu z uwzględnieniem wielkości miejsca na stoisko w pakietach partnerskich. Wymienne, nadrukowywane elementy brandingowe standów i lad pozwolą na dostosowanie aranżacji stoiska do kolorystyki i logotypów partnera a telewizor do prezentacji multimedialnej jego produktów i usług.

Efekty projektu

Realizacja projektu pozowli na dywersyfikacja prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów usług.

Realizacja projektu pozwoli na oferowanie partnerom wydarzeń nowej usługi aranżacji stoiska. Poszerzy to zakres potencjalnych klientów oraz pozwoli na uzyskanie większego przychodu z pozyskanego partnera, co pozytywnie wpłynie na stabilność firmy w razie potencjalnych kryzysów i spowodowanych nimi zwiększonej rotacji klientów.

Posiadanie wyposażenia umożliwiającego aranżację stoiska na własność uniezależni wnioskodawcę od dostawców zewnętrznych i związanego z tym wzrostu cen ich usług.

Oferowanie kompleksowej usługi: uczestnictwo i aranżacja stoiska zbuduje przewagę nad konkurencyjnymi wydarzeniami wymagającymi od partnera samodzielnej aranżacji stoisk.

Wartość projektu: 138 788 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 97 140 zł