Speakers list Speaker

Tomasz Mazur

Tomasz Mazur

Nordea

Tomasz Mazur przeprowadził się do Gdańska bezpośrednio z Melbourne, Australia, gdzie ukończył wcześniej wydział matematyki i informatyki i pracował przez kilka lat jako wykładowca akademicki. Obecnie pracuje w Nordea Capital Markets, gdzie jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych rozwiązań na poziomie infrastruktury oraz opracowanie nowego modelu dostarczania usług.

Past Presentations

Consul w rozproszonych centrach danych

13:15 - 13:45, 17th of May (Wednesday) 2017/ TECH STAGE