01.09.2022

Jakie wykształcenie i doświadczenie ma przeciętny programista? Wnioski z Badania Stack Overflow

Jak w badaniu 2021 Developer Survey odpowiedzieli respondenci z Polski? Jak ich odpowiedzi różnią się od odpowiedziami respondentów z całego świata?

01.09.2022, added by Infoshare

W zeszłym roku opublikowaliśmy wnioski z badania 2020 Developer Survey. I tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak Polacy wypadają w badaniu największej na świecie internetowej społeczności programistów, Stack Overflow.

 

2021 Developer Survey – badanie ponad 80 000 programistów z 181 krajów

W połowie minionego roku Stack Overflow przeprowadziło ankietę dotyczącą programistów – 2021 Developer Survey. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące m.in. doświadczenia w zakresie programowania, sposobów nauki, czy języków programowania i narzędzi, które respodenci wykorzystują w swojej codziennej pracy.

W badaniu wzięło udział ponad 80 000 respondentów ze 181 krajów. 69.7% badanych to zawodowi programiści, 14.42% – studenci, 7.88% – osoby, które nie są programistami, ale w swojej pracy zdarza im się k odować, 5.91% – osoby, które kodują wyłącznie hobbystycznie i 1.48% to byli zawodowi programiści. W badaniu nie uwzględniono 172 ankiet, które zostały wypełnione w mniej niż 3 minuty, przez co uznano je za nieważne. Dla porównania: w tym roku mediana czasu poświęconego na ankietę wyniosła 10.21 minut.

1 805 osób biorących udział w ankiecie to Polacy. Dzięki pełnym i anonimowym wynikom, które Stack Overflow publikuje w formacie CSV, mogliśmy bliżej przyjrzeć się odpowiedziom respondentów z Polski. Nasze wnioski znajdziecie poniżej.

 

Wnioski z 2021 Developer Survey kluczowe dla Polski

  • Wśród polskich respondentów odsetek kobiet jest niemal dwa razy mniejszy niż średnia światowa.
  • Podobnie jak w perspektywie globalnej wśród polskich programistów największą grupę stanowią osoby w wieku 18-34, a ich odsetek jest większy o ok. 8% niż ankietowanych w skali globalnej.  Z kolei udział polskich programistów w wieku 45+ jest niemal czterokrotnie niższy niż w wynikach światowych.
  • W porównaniu do danych światowych, Polacy szybciej zaczynają pisać kod. 79,33% badanych Polaków napisało swoją pierwszą linijkę kodu jeszcze przed 18 r.ż. W skali światowej to już 68,23%, a więc ponad 10% mniej.
  • Zdecydowana większość respondentów ma mniej niż 10 lat doświadczenia. Co ciekawe, w zeszłym roku grupa polskich programistów z doświadczeniem poniżej 5 lat była zdecydowanie mniejsza – w tym roku notujemy wzrost aż o 16,03%! Odsetek programistów z doświadczeniem powyżej 25 lat w Polsce jest niemal pięciokrotnie mniejszy niż w zestawieniu globalnym.
  • Najpopularniejsze stanowiska dla developerów w Polsce to back-end, full-stackfront-end. Game or graphics developer najmniej popularny.
  • Mimo że 34,04% polskich respondentów ukończyło studia magisterskie, a kolejne 27,54% licencjackie lub inżynierskie, studia zdają się tracić na znaczeniu w Polsce – ponad 34% procent respondentów deklaruje, że ich nie ukończyło.
  • Gdzie programiści uczyli się pisać kod? Okazuje się, że programiści najchętniej uczą się z blogów i materiałów video publikowanych online. W Polsce, formalna edukacja zdaje się tracić na znaczeniu w tym zakresie – na świecie jest to drugie najczęściej wybierane źródło wiedzy, w Polsce plasuje się na miejscu czwartym.

Poniżej bardziej szczegółowo omówiamy każdą kategorię i dołączamy odpowiednie wykresy.
 

Wiek i płeć. Coraz więcej młodych programistów, programistek mniej niż 5% 

Wiek programistówNajliczniejszą grupę programistów, zarówno w Polsce jak i na świecie, stanowią osoby w wieku 25-34 lat. Okazuje się natomiast, że polscy programiści są młodsi niż programiści z całego świata – udział Polaków w grupie wiekowej 18-24 jest o 2,69% wyższy niż wszystkich respondetów, a w grupie wiekowej 25-34 o 5,22%. Co ciekawe, w zestawieniu światowym programiści powyżej 45 r.ż. stanowią 9,36% – o 6,86% więcej niż w zestawieniu respondentów z Polski.

Płeć programistówJeśli chodzi o płeć, kobiety w światowym zestawieniu stanowią 5,31% wszystkich respontentów, a w Polsce już tylko 3,10%. Co ciekawe, Polskę w badaniu oznaczono jako jedną z top 10 krajów z najwyższym udziałem mniejszości płciowych.

 

 

 

Dominika ZającDominika Zając, Software Engineer w Qualtrics: Dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet a mężczyzn w IT jest niestety wciąż widoczna, jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważam wiele pozytywnych zmian w tym temacie. I chociaż wciąż na seniorskich stanowiskach rzadko widujemy kobiety to są one świetnymi specjalistkami w swoich dziedzinach, świetnie radzącymi sobie zarówno z problemami technologicznymi jak i umiejętnościami miękkimi. Warto tutaj zaznaczyć że przy zmniejszaniu tej dysproporcji nie chodzi nam o "wciskanie na siłę" kobiet do technologii a raczej tworzenie środowiska, w którym każdy człowiek (niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, miejsca urodzenia itd) ma równe szanse na rozwijanie swojego talentu i predyspozycji. Ważne jest również docenienie różnorodności w zespołach (nie tylko że względu na płeć) – zrozumienie, że różne perspektywy i doświadczenia pomagają nam budować lepsze produkty, bardziej dopasowane do naszych klientów. 

 

Pierwsza napisana linijka kodu. Polacy zaczynają kodować wcześniej

Pierwsza linijka koduMniej więcej ten sam odsetek Polskich i światowych respondentów napisał pierwszą linijkę kodu poniżej 11 r.ż. Ciekawe dysproporcje zaczynają się później. Okazuje się, że najwięcej respondentów zaczęło kodować w przedziale wiekowym 11-17 lat, przy czym respondenci z Polski to grupa o ok. 10% większa niż respondeci z całego świata.

79,33% badanych Polaków napisało swoją pierwszą linijkę kodu jeszcze przed 18 r.ż. W skali światowej to już 68,23%, a więc ponad 10% mniej. W przedziale wiekowym 18-24 natomiast Polska zyskuje wynik o ok. 8% niższy niż świat. Można z tego wysunąć śmiały wniosek, że Polacy zaczynają kodować jeszcze przed studiami i wcześniej niż reszta respondentów. 

 

Doświadczenie zawodowych programistów

Doświadczenie w programowaniuZdecydowana większość programistów ma mniej niż 10 lat doświadczenia w zawodzie (Polska – 72,22%, świat – 62,98%).

Co ciekawe, w zeszłym roku grupa polskich programistów z doświadczeniem poniżej 5 lat była zdecydowanie mniejsza – w tym roku notujemy wzrost aż o 16,03%! Również udział procentowy grupy Polaków z doświadczeniem 5-9 lat zmienił się diametralnie – tutaj spadek o 24,91%!

Wygląda na to, że Polacy to stosunkowo młodzi programiści. Doświadczenie powyżej 15 lat ma tylko 11,14% badanych Polaków. W skali światowej jest to już 21,65%. Natomiast odsetek programistów z doświadczeniem powyżej 25 lat w Polsce jest niemal pięciokrotnie mniejszy niż w zestawieniu globalnym.

 

 

Najbardziej popularne stanowiska w branży IT. Back-end developer wciąż na przedzie

Specjaliści IT i ich stanowiska - top 10W ankiecie respondenci często deklarowali, że dotyczy ich więcej niż jeden typ specjalizacji.

W Polsce w kategorii stanowiska króluje back-end developer (tak jak w zeszłym roku), natomiast jeśli chodzi o zestawienie światowe – full-stack dev. Warto zwrócić uwagę, że różnica w popularności full-stacka między Polską a światem to aż 10%.

Top 3 stanowisk wśród polskich i światowych programistów to back-end, full-stack i front-end. Pierwszą piątkę w Polsce zamykają stanowiska desktop developer i DevOps specialist, podczas gdy na świecie są to desktop dev i mobile dev.

Zestawienie z wynikiem poniżej 5% w Polsce zamykają stanowiska naukowe, inżynieryjne i menadżerskie oraz dwa stanowiska developerskie – QA or test (4,14%) oraz Game or graphics (3,18%).

Piotr NowosielskiPiotr Nowosielski, twórca Just Join IT: Jeśli chodzi o ogłoszenia publikowane na platformie Just Join IT, nie widzimy przewagi backendu nad frontendem. Wręcz przeciwnie. Porównując tytuły ogłoszeń, to właśnie front-end prowadzi z wynikiem ok. 42%, za nim jest full-stack z wynikiem ok. 33% i back-end z 25%. Innym kryterium porównawczym może być też porównanie dwóch największych technologii: JS vs Java, z których ta pierwsza wygrywa (61% vs. 39% – mierzone rozkładem liczby ogłoszeń). Można więc powiedzieć, że udział procentowy zajmowanych stanowisk układa się odwrotnie proporcjonalnie do obecnego zapotrzebowania rynku pracy.

 

Wykształcenie programistów. Studia tracą na znaczeniu

Wykształcenie programistów w PolsceProgramiści w zdecydowanej większości ukończyli studia – w Polsce to 63,96% respodentów, a na świecie – aż 78,07%. 34,04% polskich respondentów ukończyło studia magisterskie, a kolejne 27,54% licencjackie lub inżynierskie.

Co ciekawe, w Polsce studia zdają się tracić na znaczeniu – ponad 34% procent polskich respondentów ich nie ukończyło. Przy tych statystykach należy uwzględnić, że 14,24% polskich respondentów to studenci – mimo to udział programistów bez ukończonych studiów w Polsce jest o niemal 14% wyższy niż na świecie.

 

 

 

Gdzie programiści uczyli się pisać kod? Online wygrywa

Gdzie polscy programiści uczyli się pisać kod?Jak pokazują dane związane z wykształceniem, formalna edukacja zdaje się tracić na znaczeniu, szczególnie w Polsce.

Podczas gdy 53,59% respondentów ze świata wskazało szkołę jako źródło ich wiedzy w zakresie programowania, w Polsce te samą odpowiedź podało już 46,48%. Na świecie jest to drugie najczęściej wybierane źródło wiedzy, w Polsce plasuje się na miejscu czwartym.

Okazuje się, że programiści najchętniej uczą się z blogów i materiałów video publikowanych online. W top 5 znalazły się również wspomniana wcześniej szkoła, książki i inne publikacje drukowane oraz kursy i fora online. 

Programiści wciąż raczej niechętnie korzystają z bootcampów – na świecie 10,24%, a w Polsce tylko 6,15%.

Andrzej KieszAndrzej Kiesz, założyciel infoShare Academy: Obserwując raporty nietrudno zauważyć, że tradycyjna edukacja jest systematycznie wypierana przez nowe formy edukacji takie, jak kursy online, blogi/grupy/fora programistyczne, czy bootcampy. Dlaczego tak się dzieje? Klasyczna 3 lub 5-cio letnia ścieżka edukacyjna nie jest już konieczna, aby rozpocząć pracę w IT. Technologia zmienia się tak szybko, że standardy technologiczne omawiane na początku studiów mogą być już nieaktualne przy końcu edukacji. O wartości danej osoby na rynku pracy nie świadczy już tytuł magistra, a praktyczne umiejętności, doświadczenie i bogate portfolio. Przy wysokiej motywacji i intensywnej nauce niezbędne umiejętności można zdobyć już w kilka miesięcy i z powodzeniem ubiegać się o staż lub pracę na stanowisku juniora. Na bieżąco obserwujemy naszych absolwentów, którzy, czasem nawet w trakcie kursu, przechodzą rekrutację i podpisują umowy o pracę. Właśnie dlatego co 10 osoba na świecie i co 16 w Polsce uważa, że bootcamp programistyczny to dobra i skuteczna droga do tego, aby zdobyć pracę w IT. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Interesuje cię, które języki programowania są najbardziej powszechnie używane? Jakie bazy danych i frameworki wybierają programiści? Z których narzędzi i technologii korzystają zawodowcy na co dzień? Sprawdź w artykule Z jakich technologii korzystają polscy programiści? Wnioski z badania Stack Overflow 

P.S. Gdzie spotykają się programiści, najlepsi eksperci i innowatorzy? Kolejna edycja konferencji Infoshare już niedługo

Nie wiemy jaki procent tegorocznego badania Developer Survey bierze udział w konferencjach. Wiemy natomiast, że Ciebie nie powinno zabraknąć na Infoshare 2022, 6-7 października w Gdańsku + stream online. To największa w CEE konferencja poświęcona IT, nowym technologiom, biznesowi i startupom.

Sięgnij po porządną dawkę wiedzy i inspiracji okraszonych networkingiem i dobrą zabawą – zarejestruj się na konferencję Infoshare.

Tags:

LATEST NEWS

Tags

HAVE ANY IDEA FOR CONTENT?

Contact the editorial team at:

news@infoshare.pl