01.02.2021

Polscy programiści: jakie mają wykształcenie i doświadczenie? Wnioski z badania Stack Overflow

Sprawdzamy, jak w badaniu 2020 Developer Survey przygotowanym przez Stack Overflow odpowiedzieli respondenci z Polski.

01.02.2021, added by Infoshare

W cyklu naszych podsumowań 2020 roku nie mogło zabraknąć branży IT. Z uwagą śledzimy publikacje Stack Overflow czyli największej na świecie internetowej społeczności programistów. W 2017 roku wspólnie z serwisem stworzyliśmy nawet materiał o populacji programistów w Europie Środkowo-Wschodniej.

2020 Developer Survey 

W połowie minionego roku firma opublikowała swój sztandarowy raport: Developer Survey z badania prawie 65 000 programistów z całego świata, którzy odpowiedzieli m.in. jak uczą się nowych technologii i rozwijają swoje umiejętności programowania, jakich języków i narzędzi używają w swojej codziennej pracy. Polecamy zajrzeć na stronę raportu podsumowującego to globalne badanie.

Stack Overflow udostępnił pełne anonimowe wyniki na licencji Open Database License (ODbL). Postanowiliśmy, więc zagłębić się w dane i sprawdzić odpowiedzi respondentów z Polski, którzy wzięli udział w ankiecie. 

W tym artykule na bazie danych przyglądamy się, jakie kierunki studiów ukończyli, kiedy rozpoczęli swoją przygodę z programowaniem, jak szlifują swoją umiejętności, i wiele innych.

Metodologia badania

Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 65 000 software developerów ze 186 krajów w dniach od 5 do 28 lutego 2020. Finalna liczba 65 000 to liczba odpowiedzi, które uznano za „kwalifikujące się” do celów analitycznych na podstawie czasu spędzonego na pełnej, wypełnionej ankiecie (min 3 minuty). Mediana czasu poświęconego na ankietę dla kwalifikowanych odpowiedzi wyniosła 16,6 minuty, w porównaniu z 23,3 minuty w zeszłym roku.

Respondentów rekrutowano głównie za pośrednictwem kanałów należących do Stack Overflow: wiadomości na stronie, posty na blogach, listy e-mailowe, banery reklamowe i posty w mediach społecznościowych.

Cześć pytań w ankiecie dotyczyła również kwestii takich jak zarobki czy warunki pracy. Z racji czasu prowadzenia badania, jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19, na przestrzeni 2020 roku tendencje te naturalnie mogły ulec zmianie. Stąd w naszym opracowaniu polskiego środowiska IT skupiliśmy się przede wszystkim na interesujących zagadnieniach dotyczących edukacji, doświadczenia i technologii.

Polscy programiści a świat – kluczowe wnioski

 • W badaniu 2020 Developer Survey wzięło udział 1278 polskich respondentów i była to największa grupa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
 • Ponad połowa polskich programistów pracuje na stanowisku backend developer.
 • Wśród respondentów badania z Polski było niemal dwa razy mniej kobiet programistek niż średnia światowa.
 • Podobnie jak w perspektywie globalnej wśród polskich programistów największą grupę stanowią osoby w wieku 25-29 oraz 30-34 lata, a ich odsetek jest większy niż ankietowanych w skali globalnej. Z kolei udział programistów w wieku 40+ maleje i jest niemal trzykrotnie niższy niż w wynikach światowych.
 • Najwięcej polskich programistów napisało pierwszą linijkę kodu w wieku 14-15 lat. Średnia krajowa wynosi 14,2 lata i jest jedną z najniższych w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie.
 • Rodzimi programiści, jak większość w branży najczęściej są absolwentami kierunków informatycznych. 
 • Ankietowani badania z Polski są najlepiej wykształceni, Najwięcej z nich bo 38,8% posiada wyższe wykształcenie (magisterskie), to 16% więcej niż udział magistrów w wynikach globalnych, w którym dominują osoby posiadającą tytuł inżyniera/licencjata.
 • Czy dyplom ukończenia informatyki jest niezbędny w karierze? Polscy respondenci mają do tego mniej konserwatywne podejście niż reszta świata. Najwięcej z nich wskazało, że formalna edukacja jest dość ważna, nieco mniejsza grupa, że nie ma to tak dużego znaczenia. Dla co czwartego ankietowanego w ujęciu globalnym studia kierunkowe są bardzo ważne.
 • Ponad połowę polskich respondentów badania stanowią programiści posiadający od 5 do 9 lat doświadczenia w profesjonalnym programowaniu.
 • Jak często uczą się nowych języków czy frameworków? Największa grupa polskich programistów biorących udział w badaniu uzupełnia wiedzę raz do roku. 
 • Polscy programiści to w większości pasjonaci. Aż 85% traktuje kodowanie jako hobby.

Poniżej znadziesz omówienie każdej z kategorii.

Programista z Polski: jakie najczęściej ma wykształcenie i doświadczenie w branży?

W badaniu wzięło udział 76,6% polskich respondentów, którzy są profesjonalnymi programistami. 10,9 % stanowili studenci, którzy uczą się programowania, 6,6% to osoby, które czasem programują w swojej pracy, 4,3% ankietowanych programuje głównie hobbystycznie, a 1,7% to nieaktywni zawodowo programiści.

Zajmowane stanowisko w branży IT. Przoduje backend 

Polscy specjaliści IT i ich stanowiska oprac. na bazie 2020 Developer SurveyWielu polskich respondentów deklarowało wśród dostępnych w ankiecie opcji, że dotyczy ich więcej niż jeden typ specjalizacji. Podobnie jak wynikach globalnych prym wiodą: backend, full-stack i front-end. Pierwszą piątkę zamykają stanowiska desktop developer i mobile developer.

Najmniejszy udział w badaniu, bo mniej niż 5% miały osoby na stanowiskach inżynieryjnych, naukowych i menadżerskich: Data engineer (4,93%), Engineering manager (3,68%), Product manager (3,29%), naukowiec (2,9%), Site reliability engineer (2,9%), Senior executive/VP (1,25%), oraz stanowiska związane z marketingiem lub sprzedażą (0,7%) 

dane dot. programistów z Polski na podstawie 906 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 49 370 odpowiedzi

 

Wiek i płeć. Programistek mniej niż 5% 

Wiek programistów - Polska a światPodobnie jak w perspektywie globalnej największą grupę stanowią programiści w wieku 25-29 oraz 30-34 lata. Procentowo ich udział jest większy niż w udziale światowym (o 6,1% w grupie wiekowej 25-29 lat, o 3,5% w grupie wiekowej 30-34 lata). Natomiast udział specjalistów w wieku 40+ jest mniejszy, w grupie 45-49 lat niemal 3-krotnie – z odsetkiem 1,4% w Polsce w porównaniu z 3,9% w wynikach globalnych. Udział polskich programistów w poszczególnych grupach wiekowych 50+: 50-54, 55-59 i 60+ to poniżej 1% w każdej.

Płeć programistów - Polska a światdane dot. programistów z Polski na podstawie 1009 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 45 446 odpowiedzi 

W wynikach dotyczących ankietowanych z całego badania mężczyźni stanowili 91,5%, kobiety 8,0%, osoby niebinarne 1,2%.

Na krajowym wycinku danych dysproporcja jest jeszcze większa. Mężczyźni to 95% polskich respondentów, a Polki programistki stanowią prawie dwukrotnie mniejszą grupę (4,4%), niż średnia światowa, podobnie osoby niebinarne/genderqueer. 

dane dot. polskich programistów na podstawie 1084 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 51 406 odpowiedzi 

 

Pierwsza napisana linijka kodu. Zaczynamy jako jedni z najszybszych

Wiek napisania pierwszej linijki kodu - Polska a światNajwięcej polskich badanych stworzyło swoją pierwszą linijkę kodu w wieku 14-15 lat. Odsetek młodocianych adeptów programowania w wieku 10-15 lat jest wyższy niż odsetki globalne, spada zaś w grupach wiekowych powyżej 16 lat.

Średnia wieku, w którym polscy programiści piszą pierwszą linijkę kodu wynosi 14,2 lat i jest to jedna z najniższych średnich wieku na świecie. Najpóźniej pisanie kodu zaczynają Brazylijczycy (średnia 16,0) i programiści z Indii (16,9).

Średnia wieku napisania pierwszej linijki kodu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

dane dot. polskich programistów na podstawie 1189 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 57 900 odpowiedzi 

Wśród developerów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wcześniej zaczynają programować tylko mieszkańcy Czech i Węgier.

Liczba respondentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej biorąca udział w badaniu: Rumunia – 604, Ukraina – 539, Czechy – 500, Grecja – 390, Węgry – 371, Bułgaria – 323, Serbia – 306, Chorwacja – 185, Litwa – 171, Słowenia – 157, Estonia – 145, Białoruś – 129, Łotwa – 111.

Wykształcenie – stopień i ukończone kierunki studiów

Wśród polskich software developerów, podobnie jak w innych krajach dominują absolwenci kierunków informatycznych (63,3% respondentów). Dodatkowo w kraju mamy większy udział absolwentów innych kierunków inżynieryjnych (16,4% w porównaniu do 9,7% z wyników globalnych).

Kierunki studiów programistów - Polska a świat

Poziom wykształcenia programistów - Polska a świat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z danych wynika również, że podobnie, jak na świecie tak na polskim rynku IT niewielki procent absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych i biznesowych (odsetek 1,5-2,5%) zostaje profesjonalnymi programistami. 

 

Największa grupa badanych wśród polskich respondentów badania posiada wykształcenie wyższe pełne (38,8%). Na globalnej mapie dominują absolwenci studiów inżynierskich/licencjackich (46,2%), odpowiednik magistra posiada z kolei 22,8%. 

dane dot. programistów z Polski na podstawie 828 udzielonych odpowiedzi / globalne wyniki – 57 431 udzielonych odpowiedzi 

Praca programisty a studia kierunkowe – czy mają znaczenie?

Jak ważna jest kierunkowe wykształcenie dla programistów? Polska a światJakie znaczenie w karierze ma dyplom ukończenia studiów kierunkowych – to również jedno z pytań, które zadano programistom. Najwięcej respondentów stwierdziło, że edukacja formalna jest dość ważna (30,2%), kolejna, że w jakiś sposób ważna (27,8%) i  dla trzeciej pod względem liczebność grupy (23,4%) – nie jest aż tak ważna, nie jest niezbędna. 

To pokazuje mniej konserwatywne podejście do edukacji naszych rodzimych programistów. Respondenci w ujęciu globalnym najczęściej odpowiadali, że jest dość ważna (26,2%) i bardzo ważna (24,6%) a tylko 16,1%, że nie ma aż takiego znaczenia w pracy programisty.

dane dot. programistów z Polski na podstawie 1179 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne - 48 465 udzielonych odpowiedzi 

 

Doświadczenie w profesjonalnym programowaniu

Ponad połowa polskich programistów biorących udział w badaniu posiada od 5 do 9 lat doświadczenia w profesjonalnym kodowaniu. To niemal dwukrotnie więcej niż wyniki w skali globalnej (26,8%) gdyż najwięcej respondentów badania na świecie stanowią programiści o doświadczeniu do 5 lat (39,6%). 

Doświadczenie programistów w profesjonalnym kodowaniu: Polska a światDominację programistów mid-level na polskiej mapie widać również w mniejszym niż globalnie udziale w badaniu doświadczonych senior developerów, którzy stanowią mniej niż 10% w przypadku programistów z doświadczeniem powyżej 10 lat i mniej niż 5% z więcej niż 15-letnim doświadczeniem.

Doświadczenie polskich programistów w profesjonalnym kodowaniu

 

 

 

 

 

dane dot. programistów z Polski na podstawie 996 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 57 684 udzielonych odpowiedzi 

 

Programista – pasjonat?

Kodowanie jako hobby - polscy programiści a światPolscy programiści to w większości pasjonaci. Aż 85% odpowiedziało, że kodowanie to ich hobby. To większy odsetek niż globalnie.

W podsumowaniu odpowiedzi wszystkich respondentów takiej odpowiedzi udzieliło 78,2%.

 

dane dot. programistów z Polski na podstawie 1278 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 64 416 udzielonych odpowiedzi 

 

Jak często programiści poszerzają swoje umiejętności?

Jak często programiści uczą się nowych technologii - Polska a światZ jaką częstotliwością programiści nad Wisłą uzupełniają wiedzę i uczą się nowych języków, czy frameworków? Największa grupa (36,8%) robi to raz w roku, czyli odwrotnie niż tendencja światowa, wedle której programiści uczą się co kilka miesięcy. 

 

dane dot. programistów z Polski na podstawie 1133 udzielonych odpowiedzi / wyniki globalne – 56 156 udzielonych odpowiedzi 

 

Jakie są najpopularniejsze języki programowania?  

Jesteś ciekaw_, jakie są najbardziej pożądane i najpopularniejsze języki programowania, frameworki i narzędzia wśród polskich programistów? Sprawdź w drugiej części naszego opracowania: Najpopularniejsze technologie wśród polskich programistów.

Jeśli również chcesz zagłębić się w dane, na licencji Open Database License (ODbL) udostępniamy data set na bazie raportu 2020 Developer Survey Stack Overflow z wyselekcjonowanymi anonimowymi danymi dotyczącymi Polski.  

Media set – Polska | Strona raportu 2020 Developer Survey

P.S. Chcesz więcej fajnych treści? 

Wartościowe artykuły z komentarzami ekspertów, najświeższe newsy na temat konferencji Infoshare i organizowanych przez nas eventów, podcasty, ciekawe webinary. 

Wszystko, czym chcemy się podzielić w jednym mailu prosto na Twoja skrzynkę. Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco. 

Tags:

LATEST NEWS

Tags

HAVE ANY IDEA FOR CONTENT?

Contact the editorial team at:

news@infoshare.pl