Speakers list agenda

Sposoby równoległego wykonywania testów automatycznych End-To-End

15:30 - 16:00, 18th of May (Wednesday) 2016/ TECH STAGE

W obecnie prowadzonych projektach informatycznych testy automatyczne End-To-End to niezbędny element procesu zapewniania jakości oprogramowania. Specyfikacja testów funkcjonalnych wymusza jednak konieczność weryfikacji dużej liczby przypadków użycia wielu współpracujących ze sobą komponentów. Złożoność testów End-To-End oraz fakt, iż w każdym z nich przechodzimy przez wszystkie warstwy aplikacji powoduje, iż czas ich pełnego wykonania zajmuje często zbyt wiele czasu. Skutecznym rozwiązaniem tego problem może być zastosowanie techniki paralelizacji wykonywania testów. W czasie swojej prezentacji chciałbym przedstawić najbardziej popularne techniki oraz narzędzia wspierające równoległą egzekucję testów End-To-End opartych o bibliotekę Selenium WebDriver wraz z rezultatami ich wdrożenia w dziale E-Commerce firmy LPP S.A.

Tomasz Klepacki

JIT Solutions