Speaker

Speakers list Speaker

Bartek Zięba

Bartek Zięba

JIT Solutions

Absolwent WETI na Politechnice Gdańskiej, od 10 lat uczestniczy w realizacji różnych przedsięwzięć informatycznych i około-informatycznych. Działał w php, vbasic, javascript by ostatecznie zdecydować się na jvm. Obecnie pracuje w JIT Solutions jako programista-architekt. Główne obszary zainteresowań to automatyzacja i poprawa procesów tworzenia i dostarczania oprogramowania. Z powodzeniem wdrażał automatyczne i pół automatyczne linie wytwarzania w wielu projektach, w tym w środowisku korporacyjnym.

Past Presentations

Skok na naderwanym bungee, czyli Agile bez automatyzacji

  15:30 - 16:00, 22nd of May (Thursday) 2014/ XL STAGE