Speakers list agenda

Jak stworzyć sieć rekurencyjną w Pytorch

15:10 - 15:50, 9th of May (Thursday) 2019/ DeepTech
for Conference Passes+ only

Większość danych ma formę sekwencji, tekst, dna, dzwięki. Automatyczne ich przetważanie oraz wnioskowanie na ich podstawie wymaga podejścia, które muszą uchwycić kontekst oraz pozwalają brać pod uwagę odległe wartości. Rekurencyjne sieci neuronowe (RNN) pozwalają uchwycić kontekst oraz zależność pomiędzy odległymi od siebie informacjami.
W trakcie prezentacji stworzymy prostą sieć rekurencyjną LSTM w Pytorch, dokonującą analizy sentymentu.

TOPICS:
Python DeepTech ML/DL NeuralNetworks Tech

Dr Krzysztof Sopyła

Ermlab Software