Speakers list agenda

Dostępność do instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce - wsparcie dla MŚP

16:05 - 16:25, 14th of October (Thursday) 2021/ ARENA STAGE

Prezentacja na temat dostępnych w Polsce instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej takich jak Cosme, Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych  "Easi", Horyzont 2020, Europejski Fundusz Gwarancyjny, Kreatywna Europa czy InvestEU.

TOPICS:
Startup BizDev

Adrian Pieńkowski

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. IF PUE