Speakers list Speaker

Adrian Pieńkowski

Adrian Pieńkowski

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. IF PUE

Adrian Pieńkowski – finansista, ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w zakresie ułatwiania przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostępu do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Koordynator w Zespole Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich, gdzie reprezentuje ZBP oraz koordynuje działania zespołów międzybankowych. Posiada 8 letnie doświadczenie w ocenie projektów w zakresie innowacji oraz w zakresie działań inkubacyjnych projektów, w tym pozyskiwania kapitału, wdrażania i komercjalizacji rozwiązań.

ARENA

Past Presentations

Dostępność do instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce - wsparcie dla MŚP

16:05 - 16:25, 14th of October (Thursday) 2021/ ARENA STAGE

Startup BizDev

Dostępność do instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce - wsparcie dla MŚP

16:05 - 16:25, 14th of October (Thursday) 2021/

Startup BizDev