BACK

Podejście GitOpsowe w K8S z użyciem ArgoCD - Jak zarządzać wieloma klastrami?

10:50 - 11:30, 25th of May (Thursday) 2023/ DEV CLOUD&DEVOPS

GitOps jest kolejną ewolucją w podejściu DevOpsowym, która ułatwia zarządzaniem infrastrukturą z pomocą Gita będącego "źródłem prawdy".
W tej prelekcji zaprezentuję jak z pomocą Open Source'owego narzędzia ArgoCD można wdrażać aplikacje na różne klastry z wykorzystaniem CRD AplicationSet.

LEVEL:
Basic Advanced Expert
TRACK:
Programming DevOps
TOPICS:
DevOps CI/CD Kubernetes