BACK

Dostępność cyfrowa narzędziem do pozyskiwania nowej grupy klientów ze szczególnymi potrzebami

12:20 - 12:40, 25th of May (Thursday) 2023/ ARENA STAGE

Prezentacja dotyczy znaczenia tak zwanych ułatwień dostępu oraz standardu WCAG 2.1. dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnością. Zostaną przedstawione wybrane rozwiązania oraz wyjaśnienie dlaczego ich zastosowanie umożliwia korzystanie z przestrzeni cyfrowej, np. z oferty sklepu czy instytucji kultury lub innego podmiotu publicznego.  

TRACK:
Tech4Good Business & Tech trends

Marcelina Hernik

Urząd Miejski w Gdańsku