02.10.2023

AI jest już codziennością — sztuczna inteligencja w liczbach

Zastanawiasz się, jak trzyma się świat AI? Sprawdzamy najnowsze raporty. Sprawdź wyzwania, ryzyka i szanse w świecie sztucznej inteligencji.

02.10.2023, added by Laura Kszczanowicz | Infoshare

Jeszcze nie tak dawno snuliśmy rozważania na temat tego, jak sztuczna inteligencja może zmienić naszą codzienność. Dziś AI już ją zmieniła — co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Różnice widać na każdym kroku. Sztuczna inteligencja wykonuje proste zadania w pracy za niektórych z nas, pomaga szybciej wyszukiwać potrzebne informacje, ale też poprawia jakość naszych doświadczeń w trakcie korzystania z przeróżnych aplikacji. Wiele jeszcze przed nami. A jak wygląda obecnie sytuacja wdrożenia sztucznej inteligencji w biznesie?

Jak firmy wykorzystują AI w codziennym działaniu?

Zgodnie z raportem 2023 Global Trends in AI Report Weka 55% badanych firm ma kilka zastosowań dla sztucznej inteligencji w swojej działalności.

Warto dokładnie zastanowić się, w jaki sposób AI może być zastosowane w różnych dziedzinach biznesu. Technologia ta ułatwia pracę wielu ekspertów od pracowników kreatywnych (np. marketingowców) po mocno technicznych (np. programistów). Żal byłoby nie wykorzystać pełnego potencjału dostępnych rozwiązań.

69% respondentów zadeklarowało, że stosowanie AI pozytywnie wpływa na przychody, podczas gdy 31% zwróciło uwagę na koszty, które generuje.

Wydatki na projekt wykorzystujący technologię AI zależą od wielu czynników. Nie ulega jednak wątpliwości, że firmy, które korzystają z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, widzą, że ich wdrożenie zwiększa przychody organizacji.

Największe wyzwania przy wdrożeniu sztucznej inteligencji

Jako najważniejsze wyzwania w efektywnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji respondenci wymienili:

  • 32% - zarządzanie danymi,
  • 26% - cyberbezpieczeństwo,
  • 20% - osiągnięcie odpowiedniej wydajności obliczeniowej.

Właściwe działanie narzędzi i procesów wykorzystujących AI zależy w dużej mierze od jakości wykorzystywanych danych. To oznacza, że od etapów takich jak pozyskiwanie i przygotowanie danych oraz trenowanie modeli zależy powodzenie projektu. Zanim się go podejmie, warto upewnić się, że nasza organizacja jest w stanie go udźwignąć.

Okazuje się, że mimo świadomości w zakresie AI, wiele firm nie opracowało odpowiednich strategii, co jest martwiące, biorąc pod uwagę fakt, że wielu pracowników wykorzystuje generatywne AI w codziennej pracy na własną rękę. Alexander Sukharevsky wspomina w raporcie McKinsey’a The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year o tym, że niewiele powyżej 20% organizacji posiada takie strategie:

„There is broad awareness about the risks associated with generative AI. But at the same time, the prevailing anxiety and fear is making it challenging for leaders to effectively address the risks. As our latest survey shows, just a little over 20 percent of companies have risk policies in place for generative AI. Those policies tend to focus on protecting a company’s proprietary information, such as data, knowledge, and other intellectual property. Those are critical, but we’ve found that many of these risks can be addressed by making changes in the business’s technology architecture that reflect established policies.”

- Alexander Sukharevsky Senior partner and global leader of QuantumBlack, AI by McKinsey

Firmy widzą ryzyko, ale nie wszystkie pracują nad jego obniżeniem

Do najważniejszych ryzyk dla organizacji wdrażających AI można zaliczyć:

  • niedokładność (ang. inaccuracy) - co ciekawe, chociaż aż  56% ankietowanych uważa ją za główne ryzyko, to zaledwie 32% firm pracuje nad rozwiązaniem związanych z nią problemów,
  • cyberbezpieczeństwo - według 53% respondentów to istotny problem, a 38% organizacji szuka odpowiednich rozwiązań, aby zmniejszyć ryzyko,
  • naruszenie własności intelektualnej - chociaż według 46% badanych istnieje wysokie ryzyko, to tylko 25% firm pracuje nad znalezieniem rozwiązania tego problemu.

Z AI jest podobnie jak z innymi nowymi technologiami. Niosą za sobą pewne ryzyka. Byłoby jednak szkodą zrezygnować ze wszystkiego, co oferuje sztuczna inteligencja, jedynie z obawy. Zamiast tego warto przyjąć postawę proaktywną, tworzyć i testować nowe rozwiązania.

Co na rynku pracy w związku ze sztuczną inteligencją?

Podczas gdy w niektórych branżach zapanowała lekka histeria, osobom, które rzeczywiście mają jakieś doświadczenie z AI, nie udzieliła się panika. 30% badanych nie oczekuje znacznej zmiany w zatrudnieniu w swoich firmach. 25% respondentów przewiduje zmniejszenie liczby pracowników o od 3 do 10%.

Dużo, bo aż 38% respondentów uważa, że znaczna część pracowników (aż 20%) będzie musiała się przekwalifikować. Niecałe 20% głosujących w ankiecie uznało, że potrzeba reskillingu będzie dotyczyć poniżej 20% zatrudnionych.

Świat AI chętnie chłonie talenty. Spośród poszukiwanych na rynku specjalistów od sztucznej inteligencji najtrudniej aktualnie znaleźć inżynierów uczenia maszynowego, ekspertów do spraw przetwarzania i zarządzania danymi, ale także managerów i product ownerów

Nie ma odwrotu. Sztuczna inteligencja będzie zmieniać nasz świat. W biznesie jedyny sposób na zachowanie przewagi konkurencyjnej to czerpanie z nowych zasobów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Chcesz zgłębić tematy AI? - wpadnij na Infoshare DEV.

Tags:

LATEST NEWS

Tags

HAVE ANY IDEA FOR CONTENT?

Contact the editorial team at:

news@infoshare.pl