Introducing Infoshare 2020 Online

Dear Infoshare friends,

Three months ago, due to spreading COVID-19 pandemic, we had to postpone our conference, which takes place in May every year. We were happy then, being able to set a very convenient new date: 23-24 September 2020.

For the next weeks, we’d been observing the impact of the pandemic, like everyone experiencing a new reality in deep lockdown and learning how to work remotely. We analyzed all possible scenarios and they all inexorably led us to one conclusion: we can’t organize the full-size offline Infoshare conference in September this year!

We can’t do it because:

  • there is still there is a risk of second wave of pandemic
  • we have no certainty that the ban on major events will be lifted
  • and we know that even if we bent over backwards to organize offline event with full safety, we cannot expect that you will appear in great numbers, and we cannot expect it from our partners as well
  • the safety of us all is the most important right now.

Although we miss to meet with you in Gdańsk, we’ve decided that Infoshare in way we know it, won’t happen this year. But we didn't work so hard to leave you with nothing 😊.

That’s why Infoshare Anno Domini 2020 goes ONLINE.

Infoshare 2020 Online

The online event will take 6 days long: 23-25 and 28-30 September 2020. Everyday you will able to watch live-streaming on 4 different channels. We make the daily schedule shorter so you can combine attending on this online conference and working. Get know more about Infoshare 2020 Online outline agenda.

In this new shape sitting comfortable at your homes, you'll be able to watch speeches delivered by international speakers and take part in a new way of networking, prepared especially for that situation.

We’ve also changed our Startup Contest rules, introduced 4 additional online quarterfinals, keeping the 30.000 Euro Prize pool funded by City of Gdansk! You can still apply by the end of June and take part in the contest fully online! Find out more here.

And one more thing – we reduced passes prices and you can register on basic pass for free! Check it out here

As always, we guarantee a solid dose of knowledge and inspiration from the world of technology. And we invite you to become part of an innovative community. Even larger community now, because this years event has no physical boundaries. You find all details on our website.

I hope we will meet in September, this time online. See you soon!

If you have any questions check out our FAQ or let us know.

Let's stay connected to share what IS worthy!

P.S. We have prepared various solutions for people who bought tickets before the change. Wait for information in your email inboxes. We'll talk to you soon 😊.


Przedstawiamy Infoshare 2020 Online

Drodzy przyjaciele tworzący społeczność Infoshare,

Trzy miesiące temu w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią wywołaną przez COVID-19, zostaliśmy zmuszeni do przełożenia naszej konferencji, która tradycyjnie jak co roku miała odbyć się w maju. Cieszyliśmy się wtedy, że udało nam się wypracować bardzo dogodny, nowy termin: 23-24 września 2020.

Przez kolejne miesiące obserwowaliśmy wpływ pandemii, jak wszyscy doświadczaliśmy życia w nowej rzeczywistości lockdownu i uczyliśmy się, jak pracować zdalnie. Analizowaliśmy wszystkie możliwe scenariusze i wszystkie one nieubłaganie prowadziły nas do jednego wniosku: nie możemy zorganizować pełnowymiarowego masowego Infoshare offline we wrześniu!

Nie możemy, ponieważ:

  • wciąż istnieje ryzyko drugiej fali epidemii,
  • nie mamy żadnej pewności, że zakaz dużych imprez zostanie zniesiony,
  • wiemy, że nawet gdybyśmy stanęli na głowie i zorganizowali event offline, to nie możemy oczekiwać, że tłumnie się na nim zjawicie i nie możemy też tego oczekiwać od naszych partnerów,
  • bezpieczeństwo nas wszystkich jest teraz najważniejsze.

Dlatego, mimo, że bardzo tęsknimy za spotkaniem z Wami w Gdańsku, podjęliśmy decyzję, że Infoshare w formie jaką znamy, nie wydarzy się w tym roku. Ale nie po to pracowaliśmy tak ciężko, by zostawić Was z niczym 😊.

Dlatego Infoshare Anno Domini 2020 odbędzie się ONLINE.

Infoshare 2020 Online

Wydarzenie potrwa 6 dni w dniach 23-25 oraz 28-30 września 2020. Codziennie będziecie mogli oglądać live-streaming na 4 różnych kanałach. Skróciliśmy dzienny harmonogram, by umożliwić Wam łączenie udziału w konferencji z pracą. Sprawdź wstępną agendę Infoshare 2020 Online.

W tym nowym formacie możecie, siedząc wygodnie w swoim domu oglądać prelekcje międzynarodowych speakerów i wziąć udział w nowych odsłonach networkingu, przygotowanych specjalnie na to wydarzenie.

Zmieniliśmy również zasady Startup Contest, wprowadziliśmy 4 dodatkowe ćwierćfinały online, utrzymując pulę nagród o wartości 30 000 euro ufundowaną przez Miasto Gdańsk! Nadal możesz złożyć wniosek do końca czerwca i wziąć udział w konkursie całkowicie online! Dowiedz się więcej tutaj.

I jeszcze jedno – zmniejszyliśmy ceny biletów i oferujemy podstawowy basic pass za darmo! Sprawdźcie tutaj dostępne rodzaje passów.

Jak zawsze gwarantujemy solidną dawkę wiedzy i inspiracji ze świata technologii. I zapraszamy, byście stali się częścią innowacyjnej społeczności. Teraz większej niż kiedykolwiek, bo tegoroczna konferencja nie ma fizycznych granic.

Jeśli masz pytania, zerknij do naszej sekcji FAQ lub daj nam znać.

Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu, online. Do zobaczenia!

Pozostańmy w kontakcie, by dzielić się tym, co wartościowe!

P.S. Dla osób, które zakupiły bilety przed zmianą, przygotowaliśmy różne rozwiązania. Czekajcie na informacje w waszych skrzynkach mailowych. Wkrótce się odezwiemy 😊.