Speakers list agenda

Skończ prezentować, zacznij fascynować! [PL] / Stop presenting, start fascinating! [EN translation available]

09:30 - 10:00, 12th of June (Friday) 2015/ MAIN STAGE

W pewnym badaniu ponad 40% ankietowanych zadeklarowało, że wystąpień publicznych obawia się bardziej niż śmierci. Z czego wynika ten strach? Z niewłaściwego nastawienia, które wnosimy na scenę? Z braku świadomości własnego ciała? Z obawy przed słabymi slajdami? Z braku zrozumienia, lub lęku przed utonięciem pośród wielu innych wystąpień? A może? Odpowiedzi poznacie na naszej prelekcji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In one study more than 40% of respondents declared they feared public speaking more than death. What is the reason for this fear?

• Is it the faulty attitude we bring to the stage?

• Is it how little we are aware of our own bodies?

• Is it the poor quality slides we crafted?

• Is it being lost in the sea of many other speakers or being misunderstood?

You will get the answers to these questions during our talk.