Speakers list Speaker

Przemysław Szleter

Przemysław Szleter

BetterSolutions

Ukończył Coventry University, zdobywając z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera. Karierę zawodową rozwijał jako inżynier IT w konsorcjum ALBA w Barcelonie, będąc odpowiedzialnym za tworzenie aplikacji synchrotronowego systemu grzewczego. Posiada certyfikat International Project Managment Association (IPMA). Jest jednym z założycieli firmy BetterSolutions, w której do dziś pełni funkcję dyrektora generalnego. Aktywnie działa w największym w Polsce Pomorskim Klastrze ICT, pełniąc funkcję Prezesa zarządzającej klastrem Fundacji „Interizon”. Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki wielokrotnie brał udział w pracach nad krajową polityką klastrową, reprezentując także Polskę na arenie międzynarodowej w roli eksperta branży ICT i klastrowości. Członek Grupy Roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji oraz konsultant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy projekcie „Identyfikacja Inteligentnych Specjalizacji Regionu Pomorza”. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska jako członek komitetu sterującego współtworzył strategię metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Brał udział w wielu projektach B+R+I, a także inicjował i uczestniczył w kilku start-upach. 

Past Presentations

Komercjalizacja - Success Stories - Panel [PL]

14:30 - 15:30, 12th of June (Friday) 2015/ STARTUP STAGE