Speakers list Speaker

Tomasz Klecor

Tomasz Klecor

Legal Geek

Tomek jest Partnerem w Legal Geek (https://legalgeek.pl), gdzie odpowiada za obsługę Klientów FinTech i Startup. Obsługą prawną podmiotów gospodarczych zajmuje się od dekady. Doradzał spółkom zarówno z Unii Europejskiej jak i USA, w tym przy transakcjach typu M&A oraz Venture Capital. Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług płatniczych, w tym pieniądza elektronicznego oraz Bitcoina. Pracuje nad doktoratem z ekonomicznej analizy prawa, był wykładowcą m.in. w Wyższej Szkole Bankowej. Do 2016 roku był Zastępcą Dyrektora Działu Prawnego w Blue Media S.A., gdzie m.in. tworzył modele prawne dla innowacyjnych przedsięwzięć.

W wolnych chwilach programuje, jest miłośnikiem innowacji i motoryzacji, własnoręcznie odrestaurowuje oldtimera.

Past Presentations

Jak pozyskać inwestora nie tracąc wszystkiego – case studies umowy inwestycyjnej

11:00 - 12:30, 19th of May (Thursday) 2016/ WORKSHOP STAGE #1