Speakers list Speaker

Bartłomiej Wołoszyn

Bartłomiej Wołoszyn

Oracle

Absolwent Uniwersytetu Szczcińskiego, Wydział Zarządzania Finansami w Podmiotach Gospodarczych przyjechał do Warszawy na zaproszenie Zarządu spółki Centrast S.A. (obecnie część Narodowego Banku Polskiego), w celu wsparcia stworzenia infrastruktury PKI dla potrzeb podpisu elektronicznego dla polskiej bankowości. Od początku związany z technologiczną stroną sektora finansowego, skutecznie spełnia rolę tłumacza pomiędzy potrzebą a realizacją, przy zachowaniu należytych standardów bezpieczeństwa. Koordynator współpracy podmiotów sektora finansowego i organizacji takich jak HP, Microsoft, Oracle. Entuzjasta rozwiązań opartych na blockchain i aktywny uczestnik trwającej rewolucji technologicznej w instytucjach finansowych.

INSPIRE

Past Presentations

Panel: Blockchain, innowacje i zaufanie

16:10 - 17:00, 22nd of May (Tuesday) 2018/ INSPIRE STAGE