Speakers list Speaker

Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli startupów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

INSPIRE

Past Presentations

Panel: Blockchain, innowacje i zaufanie

16:10 - 17:00, 22nd of May (Tuesday) 2018/ INSPIRE STAGE

Blockchain