Speakers list Speaker

Piotr Popik

Piotr Popik

Puławski Park Naukowo - Technologiczny

Piotr Popik kieruje projektem Platformy startowej Wschodni Akcelerator Biznesu, której animatorem jest Puławski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. Współpracował z Urzędem Miasta Lublin przy tworzeniu oraz rozwoju Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa jako podmiotu zarządzającego ekosystemem lubelskiej branży elektromaszynowej.
W latach 2009 - 2016 Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. bezpośrednio zaangażowany w rozwój współpracy międzynarodowej, tworzenie polityki klastrowej oraz zarządzanie instrumentem finansowania zwrotnego (JESSICA) dedykowanym między innymi wzmacnianiu powiązań kooperacyjnych. 
W okresie 2014 – 2016 Członek Zarządu European Chemical Regions Network (ECRN), sieci współpracy regionów chemicznych z siedzibą w Brukseli. Certyfikowany trener European Foundation for Cluster Excellence (EFCE) w zakresie metodologii zarządzania organizacjami klastrowymi. Ekspert European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) w zakresie benchmarkingu oraz internacjonalizacji organizacji klastrowych.

GROWTH