Speakers list agenda

Microsoft Azure: dane i duży kalkulator

10:20 - 11:10, 22nd of May (Tuesday) 2018/ TECH PLUS I STAGE
for Conference Passes+ only

To, co chmura daje każdemu twórcy oprogramowania, to praktycznie nieskończone zasoby do realizacji obliczeń oraz nieskończony pojemnik na dane (ograniczony wyłącznie limitem karty
kredytowej).
Podczas tej sesji przyjrzymy się chmurze publicznej (Microsoft Azure) z tych dwóch perspektyw - jak można przechować i błyskawicznie przetwarzać duże zbiory danych oraz jak wykonywać złożone obliczenia.
Skrócony indeks technologiczny: Azure Batch, VMSS, Serveless, HDInsight / Data Bricks / Data Lake / USQL, Batch AI / Machine Learning.
Idealnym odbiorcą sesji jest techniczny architekt, który chce poznać możliwości platformy chmurowej (i jej ograniczenia), aby wiedzieć, które komponenty przydadzą się w jego projekcie "Big Data".

Uwaga! Przewidywane jest pokazywanie przykładów. Zapraszamy!

TOPICS:
Cloud

Tomasz Kopacz

Microsoft