Speakers list agenda

Jak napisać kontrakt IT dla projektu realizowanego w modelu agile

15:30 - 17:30, 18th of May (Thursday) 2017/ LEADERS EVENT
for Executive & Investor Passes+ only

Celem szkolenia jest pokazanie, w jaki sposób należy pisać umowy, aby umożliwiały one realizację projektów IT w modelach zwinnych (agile). Uczestnicy poznają mechanizmy kontraktowe, które pozwalają oszczędzać koszty oraz czas realizowanego projektu, przy jednoczesnej dbałości o jakość produktów dostarczanych w ramach projektu. Przedstawione zostaną również sposoby rozliczania projektów IT realizowanych zgodnie z zasadami metodyk zwinnych, które pozwalają na pogodzenie częściowych płatności dla dostawcy, przy jednoczesnym zachowaniu interesu zamawiającego, który chce płacić za wartość, a nie za czas (pay for value). Zaprezentowane zostanie również znaczenie nowych modeli współpracy na linii dostawca IT – zamawiający dla przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej organizacji.

Łukasz Węgrzyn

SSW Pragmatic Solutions