Speakers list agenda

Dlaczego nasz mózg tak lubi niektóre reklamy?

10:30 - 10:50, 30th of September (Wednesday) 2020/ MARKETING STAGE

Jakub Biel

Ambaje