Speakers list Speaker

Daniel Lewczuk

Daniel Lewczuk

Angel Investor

Daniel Lewczuk urodził się w Warszawie w 1975 roku. Studiował zarządzanie i teologię w Kentucky Christian College w Stanach Zjednoczonych. Później otrzymał dyplom MBA w Hope International University w Kalifornii w USA. Sześcioletnie studia ukończył w 4 lata.

Swoją przygodę z biznesem rozpoczął w 1998 roku w Polsce. Pierwsze kilka lat pracował dla międzynarodowej firmy executive search. Od kilkunastu lat obsadza Zarządy spółek w Polsce i regionie CEE. W 2004 roku został przedsiębiorcą. Od 2005 roku jest także inwestorem i aniołem biznesu. Jest udziałowcem w kilku firmach (więcej Biznes).

Aktywny sportowo (patrz sport) i chętnie angażuje się w działania charytatywne (patrz CSR). Ma różne zainteresowania i hobby: muzyka (smooth jazz/piano), sztuka nowoczesna (surrealizm).

Past Presentations

Sama technologia nie gwarantuje wzrostu. Co musi umieć/wiedzieć CEO spółki technologicznej?

16:15 - 16:45, 17th of May (Wednesday) 2017/ INSPIRE STAGE