Speakers list agenda

Scrum Droid [PL]

09:00 - 17:00, 11th of June (Thursday) 2015/ WORKSHOP STAGE #4

Dzięki warsztatowi SCRUM DROID uczestnicy nauczą się:
•             Dostarczać funkcjonujący produkt już po pierwszej iteracji projektu
•             Akcelerować prace wytwórcze zespołu odpowiedzialnego za produkt
•             Budować samoorganizujący, interdyscyplinarny zespół developerski
•             Sprawnie zarządzać czasem przeznaczonym na planowanie i spotkania zespołu
•             Synchronizować pracę specjalistów tak aby nie powstawały straty czasu i zasobów
•             Planować iteracyjnie i racjonalnie