Speakers list agenda

Wygrywanie Mocnych Stron

14:00 - 14:30, 23rd of May (Friday) 2014/ XL STAGE

Lead with Strenghts (lub Appreciative Inquiry) to najgłośniejszy i najbardziej optymistyczny trend we współczesnym zarządzaniu, bardzo przydatny podczas realizacji złożonych projektów.

To wyjątkowo pozytywne, konstruktywne podejście pozwala koncentrować się na rozwiązaniach (a nie na usprawiedliwieniach), na komunikatach pozytywnych typu 'tak, i…' (zamiast: 'nie, bo…'), a przede wszystkim – skupiać się na tym, co jest siłą firmy, zespołu lub danej funkcji, a nie na tym, co jest luką.

Prezentacja obfituje w najnowsze, inspirujące wyniki badań, a także dobre praktyki od firm i zespołów, które zbudowały pozytywną kulturę zarządzania, opartą na wzmacnianiu mocnych stron.

Szymon Kudła

szymonkudla.pl