Speakers list agenda

Event Storming - technika uczenia się i gromadzenia wiedzy w organizacji

09:40 - 10:10, 22nd of May (Tuesday) 2018/ TECH STAGE

Jako developer dowiesz się jak prowadzić sesje "analityczne", aby wynieść z nich maksimum informacji i nie wystraszyć klienta prostokątami z wbitymi w nie dzidami.

Jako manager dowiesz się jak zaangażować developerów w problem biznesowy aby nie był to dla nich kolejny smutny projekt.

Jako klient dowiesz się jak wykorzystać logiczne myślenie developerów do czegoś więcej niż implementacja.

#Java #ITarchitecture #ITmanagement

Sławek Sobótka

Bottega IT Minds