BACK

System integration in the cloud with Apache Camel and Kubernetes

12:30 - 13:10, 25th of May (Thursday) 2023/ DEV CLOUD&DEVOPS

Czy kiedykolwiek dostałeś zadanie wdrożenia wymiany danych pomiędzy dwoma systemami, które nie zostały zaprojektowane do komunikacji ze sobą? Zakładam, że tak. W dobie mikro-serwisów i serverless coraz częściej stajemy przed koniecznością integracji systemów rozproszonych w chmurze. Potrzebujemy narzędzi i metodologii, które pomagają nam w płynnej integracji z systemami zewnętrznymi oraz pozwalają na szybsze cykle rozwoju i bardziej efektywną integrację. Podczas mojej prezentacji opowiem, w jaki sposób Apache Camel ułatwia realizację tego zadania. Pokażę także, w jaki sposób połączenie takich rozwiązań jak Apache Camel, Quarkus i Kubernetes/Openshift pozwala łatwo zaimplementować rozwiązanie integracyjne typu serverless.

LEVEL:
Basic Advanced Expert
TRACK:
Java Cloud
TOPICS:
Java DevOps Cloud Kubernetes MicroServices

Krzysztof Sobkowiak

Capgemini Polska