BACK

Jak zaprojektować skuteczną komunikację.

13:15 - 13:35, 24th of May (Wednesday) 2023/ MARKETING STAGE

Rok 2023 oraz kolejne lata przyniosą niezwykłą zmianę w możliwościach i realiach w jakich może poruszać się współczesny marketer. Dowiedz się jak wykorzystać nowoczesne podejście multikanałowe do budowania efektywnej komunikacji z odbiorcami w czasach, w których zero-party data oraz first-party data stają się wyznacznikiem możliwości marketera. Dowiedz się jak za pomocą kanałów takich jak mail, sms, push zbudować komunikację która rozkocha Twoich odbiorców i zbuduje z nich lojalnych Klientów Twojej marki.

TRACK:
Marketing Strategy

Paweł Sala

Email Marketing Expert | Business Angel