01.04.2019

Infoshare 2019 - otwarcie akredytacji dla mediów

Informujemy o otwarciu akredytacji dla dziennikarzy zainteresowanych uczestnictwem w tegorocznej edycji konferencji Infoshare 2019.

01.04.2019, added by Paulina Bochenek-Styrylska

Informujemy o otwarciu akredytacji dla dziennikarzy zainteresowanych uczestnictwem w tegorocznej edycji konferencji Infoshare 2019.

Warunkiem uzyskania akredytacji jest wypełnienie formularza akredytacyjnego.

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI Infoshare 2019, 08-09 maja 2019, Amber Expo / GDAŃSK

WARUNKI UZYSKANIA AKREDYTACJI

 • Akredytacja jest przyznawana wyłącznie dziennikarzom aktywnym zawodowo oraz redakcjom.
 • Akredytacja jest darmowa.
 • Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu akredytacyjnym.
 • Akredytacja upoważnia do odbioru wejściówki prasowej uprawniającej do wejścia na 9 scen wydarzenia, a także do strefy Media Area. Akredytacja prasowa upoważnia do udziału w imprezach towarzyszących konferencji: Before Party, Great Networking Party, After Party oraz do dwóch lunchy w strefie Lunch Zone oraz do 25% zniżki na warsztaty tematyczne.
 • W celu uzyskania akredytacji należy wypełnić formularz akredytacyjny.
 • Wypełnienie formularza nie oznacza otrzymania akredytacji.
 • Informacja o udzieleniu akredytacji zostanie potwierdzona drogą elektroniczną, w ciągu 5 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza.
 • Dziennikarze, którzy uzyskają akredytację, będą mogli odebrać imienne wejściówki w recepcji Infoshare w Gdańskim Amber Expo w dniach 08-09 maja 2019.
 • WARUNKI KORZYSTANIA Z WEJŚCIÓWEK PRASOWYCH
 • Każdy dziennikarz, który uzyska akredytację otrzyma imienną wejściówkę z napisem media.
 • Warunkiem wstępu na konferencję jest okazanie wejściówki.
 • Organizator nie wydaje duplikatów wejściówek.
 • Wejściówki, wykorzystywane przez nieuprawnione osoby trzecie będą uznane za nieważne.


See also: