Speakers list Speaker

Radosław Białas

Radosław Białas

Black Pearls VC

Przedsiębiorca, specjalista z zakresu finansów oraz komercjalizacji projektów na wczesnym etapie rozwoju, Dyrektor Inwestycyjny w Black Pearls VC.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie, specjalizacja w zakresie: Inwestycje i nieruchomości. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Metod wyceny spółki kapitałowej oraz Studium Kierowników Projektów Europejskich w ramach Akademii Edukacji Regionalnej.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z tematyką inwestycji.

Początkowo jako konsultant brał udział w pozyskaniu dla swoich klientom ponad 1 mld PLN dotacji na realizację projekty inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych. 

Od 2009 roku menedżer inwestycyjny w funduszu seed  Agencji Rozwoju Pomorza S.A.. Brał udział w ocenie prawie 800 projektów, na bazie których założonych zostało 37 spółek typu start-up, w tym pierwszą spółkę mającą na celu komercjalizację wyników badań B+R z Politechniką Gdańską.

W Black Pearls VC od 2014 roku, gdzie jako Dyrektor Inwestycyjny jest odpowiedzialny za tworzenie portfela inwestycyjnego Funduszu w ramach wehikułów opartych o dotacje POIG 3.1 (PARP) oraz Bridge Alfa (NCBR). 

Członek wielu Rad Nadzorczych, a także Zarządów, społecznie członek Rady Inkubatora Starter w Gdańsku.  

Past Presentations

Komercjalizacja - Success Stories - Panel [PL]

14:30 - 15:30, 12th of June (Friday) 2015/ STARTUP STAGE