Speakers list Speaker

Tomasz Brzeziński

Tomasz Brzeziński

iTaxi

Tomasz Brzeziński – Chief Data Scientist w iTaxi, odpowiedzialny za tworzenie i optymalizację algorytmów opartych na danych. Za swoją główną kompetencję uważa umiejętność wyszukiwania dziur w rozumowaniu, podważanie założeń i zadawanie trudnych pytań. Lubi rozwiązywanie problemów niestandardowymi metodami oraz znajdowanie analogii pomiędzy pozornie odległymi zjawiskami. Certyfikowany trener biznesu. Fan strategicznych gier planszowych.  

ML/AI