Speakers list agenda

Consul w rozproszonych centrach danych

13:15 - 13:45, 17th of May (Wednesday) 2017/ TECH STAGE

Celem prezentacji jest demonstracja praktycznego zastosowania możliwości klastra Consula pracującego w rozproszonych centrach danych. Na część pierwszą składa się krótkie wprowadzenie do systemów typu ‘service discovery’. Część druga prezentacji to praktyczne zademonstrowanie tzw. 'Prepared Queries’, dzięki którym w każdych okolicznościach zostaje zachowana dostępność usług.