Speakers list agenda

Space Panel: Business opportunities of Global Navigation Satellite System applications [EN]

13:30 - 16:00, 12th of June (Friday) 2015/ WORKSHOP STAGE #4

Objective of the workshop:

identification of business potential and opportunities for expansion into international market for innovative products and services based on the satellite navigation.

 

Benefits:

- Verification of business projects in preparation for expansion into the space industry market,

- Overview of the most current knowledge about satellite navigation domain and its trends,

- Overview of the financing opportunities (to commercialize navigation projects and solutions) in Poland,

- Interaction with experienced experts from the POSITION project,

- Information about the possible use of the presented technologies in road, rail, maritime and air transport, agriculture, Search And Rescue (SAR) operations or Location Based Services (LBS).

 

The number of places for the workshops is limited.

 

Individuals that meet one or more of the following requirements are encouraged to participate:

- Willingness to develop your own project using satellite navigation,

- Having an idea for an application that uses satellite navigation,

- Having a demo version of the product (if possible),

- Interest in acquiring new knowledge about the sat-nav domain,

- An entrepreneurial mindset and motivation to successfully develop their project between now and the end of 2016.

 

The POSITION project is funded by the European Union within the Horizon 2020 under grant agreement no 641625.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel warsztatu:

wskazanie biznesowego potencjału oraz możliwości ekspansji na rynki międzynarodowe produktów i usług opartych o wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej.

 

Korzyści:

- weryfikacja projektów biznesowych pod kątem wdrożenia na rynek przemysłu kosmicznego,

- przegląd najbardziej aktualnej wiedzy na temat globalnych trendów wykorzystania nawigacji satelitarnej,

- przegląd ścieżek finansowania w Polsce, pod kątem komercjalizacji rozwiązań nawigacyjnych,

- interakcja z doświadczonymi ekspertami międzynarodowego konsorcjum POSITION,

- nauka o możliwym wykorzystaniu prezentowanych technologii w transporcie drogowym, szynowym, morskim i lotniczym, rolnictwie, operacjach SAR (Search And Rescue) czy usługach LBS (Location Based Services).

 

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

 

Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych kryteriów umożliwia wzięcie udziału w warsztacie:

- chęć rozwijania własnego projektu wykorzystującego geolokalizację,

- posiadanie pomysłu na aplikację wykorzystującą nawigację satelitarną,

- dostęp do wersji demo produktu (opcjonalnie),

- zainteresowanie pozyskania nowej wiedzy z domeny satelitarno-nawigacyjnej,

- przedsiębiorcze nastawienie oraz motywacja do pracy w czasie trwania projektu (do 2016 roku).

 

Projekt POSITION finansowany jest z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (nr kontraktu 641625). 

Lukas Lanneau

SpaceTec Partners

Krzysztof Kanawka

Blue Dot Solutions