agenda

Speakers list agenda

Co po „Celebrity Splash”? – przyszłość cyfrowej rozrywki [PL] / Beyond „Celebrity Splash” – the future of digital entertainment [EN translation available]

  15:00 - 15:30, 12th of June (Friday) 2015/ MAIN STAGE


Dom bez telewizora – jeszcze pokolenie temu był to największy koszmar. Dziś? Coraz więcej gospodarstw domowych nie czuje potrzeby posiadania telewizji. Przenieśliśmy się na laptopy i ekrany telefonów komórkowych. Ale przemysł rozrywkowy walczy nadal o Twoją uwagę. Jak zamierzają ją odzyskać? I co ma z tym wspólnego Twoja teściowa?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home without a TV – a generation ago it was a curse, a nightmare. Today? More and more homes do not feel the need of having a TV set. We moved to laptops and mobile screens. But entertainment industry is fighting for your attention. How are they going to win it back? And what does your mother-in-law has to do with it?